Дзейнасць клубных устаноў

У сучасным культурным жыцці краіны клубныя ўстановы застаюцца адным з асноўных сацыяльных інстытутаў, якія забяспечваюць захаванне, стварэнне і рас­паўсюджванне культурных каштоў­насцей, фарміруюць духоўныя запатра­баванні, ствараюць неабходныя ўмовы для сацыяльна-­культурнай актыўнасці грамадзян, арганізацыі вольнага часу, павышаюць якасны ўзровень культурнага жыцця насельніцтва.

 

На 1 студзеня  2021 г. у рэспубліцы функцыянуе 2 389 устаноў культуры. За год сетка клубных устаноў рэспублікі скарацілася на 78 адзінак.

Праведзена 516 642 мерапрыемства, у тым ліку 136 903 мерапрыемства на платнай аснове. Колькасць наведванняў платных мерапрыемстваў склала: 4 161 909.

Творчую дзейнасць ажыццяўлялі 17 720 клубных фарміраванняў, якія аб’ядноўваюць 177 457 удзельнікаў.

 

Табліца 1. “Агульныя паказчыкі  дзейнасці клубных устаноў за 2021 год”

 

Вобласць Колькасць клубных устаноў

 

Колькасць

клубных фарміраванняў

Іх

удзельнікі

 

Колькасць клубных мерапрыемстваў З іх на платнай

аснове

Колькасць наведвальнікаў платных мерапрыемстваў

 

Брэсцкая 431 2 850 26 964 89  584  

21 708

 

706 088
Віцебская 361 2 862 31 535 93 268 24 982 628 087
Гомельская 520 4 267 40 385 129 670  

33 803

 

948 213
Гродзенская 270 1 710 16 501 32 281  

12 340

 

457 855
Мінская 462 3 304 33 719 86 437 12 435  

554 110

Магілёўская 344 2 691 27 710 84 960 31 445  

834 675

Усяго: 2 389 17 720 177 457 516 642 136 903 4 161 909