Электронныя звароты

Электронныя звароты падаюцца ў ДЗЯРЖАЎНУЮ АДЗІНУЮ (ІНТЭГРАВАНУЮ) РЭСПУБЛІКАНСКУЮ ІНФАРМАЦЫЙНУЮ СІСТЭМУ ЎЛІКУ І АПРАЦОЎКІ ЗВАРОТАЎ ГРАМАДЗЯН І ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ

 

У адпаведнасці з артыкулам 1 Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2011 года «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб» (далей – Закон) фізічныя і юрыдычныя асобы рэалізуюць права на падачу электронных зваротаў толькі праз дзяржаўную адзіную (інтэграваную) рэспубліканскую інфармацыйную сістэму ўліку і апрацоўкі зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб. Дзяржаўная адзіная (інтэграваная) рэспубліканская інфармацыйная сістэма ўліку і апрацоўкі зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб (далей – сістэма ўліку і апрацоўкі зваротаў) – інфармацыйная сістэма, прызначаная для падачы ў дзяржаўныя органы і іншыя дзяржаўныя арганізацыі электронных зваротаў і атрымання адказаў (апавяшчэнняў) на іх, а таксама для апрацоўкі электронных зваротаў, адказаў (паведамленняў) на іх, электронных копій пісьмовых зваротаў, электронных копій адказаў (паведамленняў) на пісьмовыя звароты, іншай інфармацыі аб разглядзе зваротаў, аб пакіданні зваротаў без разгляду па сутнасці. Электронны зварот – зварот заяўніка, пададзены праз сістэму ўліку і апрацоўкі зваротаў.

 

Пры гэтым згодна з артыкулам 2 Закона дзеянне Закона не распаўсюджваецца на звароты, якія падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам аб канстытуцыйным судаводстве, грамадзянскім, грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, зваротаў работніка. да наймальніка, а таксама іншыя звароты, у адносінах да якіх заканадаўчымі актамі ўстаноўлены іншы парадак іх падачы і разгляду, а таксама на перапіску дзяржаўных органаў пры выкананні імі функцый, ускладзеных на іх нарматыўнымі прававымі актамі.

 

У артыкуле 3 Закона замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, прадстаўніцтвы замежных арганізацый карыстаюцца правам на зварот нароўні з грамадзянамі Рэспублікі Беларусь і юрыдычнымі асобамі Рэспублікі Беларусь, калі іншае не вызначана Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, законамі і міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь. Права на зварот рэалізуецца заяўнікамі добраахвотна. Ажыццяўленне заяўнікамі іх права на зварот не павінна парушаць правы, свабоды і (або) законныя інтарэсы іншых асоб, наносіць урон нацыянальнай бяспецы і інтарэсам грамадства і дзяржавы, ствараць перашкоды законнай дзейнасці арганізацый.

 

У частцы першай пункта 1 артыкула 5 словы «звесткі аб асабістым жыцці» замяніць словамі «персанальныя дадзеныя і інфармацыю аб прыватным жыцці».

 

Дапаўненне артыкула 9 Закона: прадстаўляць у пятнаццацідзённы тэрмін дакументы (іх копіі) і (або) звесткі, неабходныя для вырашэння пытанняў, выкладзеных у зваротах, арганізацыям, індывідуальным прадпрымальнікам, якія запыталі такія дакументы (іх копіі) і (або) звесткі. Патрабаванні гэтага абзаца не распаўсюджваюцца на выпадкі прадстаўлення дакументаў (іх копій) і (або) звестак на платнай аснове, а таксама на іншыя выпадкі, прадугледжаныя заканадаўчымі актамі.

 

У артыкуле 12 пасля слова «пасада» дапоўніць словамі «і (або) прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) або ініцыялы».

 

У артыкуле 14 пункт 1 дапоўніць часткай наступнага зместу: «Калі адказ па сутнасці пытання, выкладзенага ў звароце, не можа быць дадзены без прадастаўлення інфармацыі, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана, заяўніку накіроўваецца пісьмовы адказ з паведамленнем аб немагчымасці прадастаўлення яму такой інфармацыі»; пункт 3 выкласці ў наступнай рэдакцыі: «3. Звароты прымаюцца да ведама і адказы на іх не накіроўваюцца ў выпадках, калі: у зваротах адсутнічаюць якія-небудзь рэкамендацыі, патрабаванні, хадайніцтвы, паведамленні аб парушэнні актаў заканадаўства, недахопах у рабоце арганізацый; Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 01.07.2022, 2/2896 3 звароты змяшчаюць толькі падзякі; звароты змяшчаюць просьбу заяўніка не накіроўваць адказ на зварот».

 

У артыкуле 15 пункт 2 выкласцi ў наступнай рэдакцыi: «2. Вусныя звароты могуць быць пакінуты без разгляду па сутнасці, калі: не прад’яўлены дакументы, якія пацвярджаюць асобу заяўнікаў, іх прадстаўнікоў, а таксама дакументы, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы прадстаўнікоў заяўнікаў; звароты змяшчаюць пытанні, вырашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі арганізацыі, у якой праводзіцца асабісты прыём; заяўніку ўжо быў дадзены вычарпальны адказ на пытанні, якія яго цікавяць, або перапіска з гэтым заяўнікам па такіх пытаннях была спынена; заяўнік у ходзе асабістага прыёму дапускае ўжыванне нецэнзурных або абразлівых слоў або выразаў; заяўнік прымяняе тэхнічныя сродкі (аўдыё- і відэазапіс, кінаі фотаздымку) без згоды службовай асобы, якая праводзіць асабісты прыём, і адмаўляецца спыніць іх прымяненне; звароты змяшчаюць пагрозы жыццю, здароўю і маёмасці, прымушэнне да ўчынення супрацьпраўнага дзеяння або заяўнік іншым спосабам злоўжывае правам на зварот».

 

Артыкул 16 «Адкліканне звароту» выкласці ў наступнай рэдакцыі: Заяўнік мае права адклікаць свой зварот да разгляду яго па сутнасці шляхам падачы адпаведнай пісьмовай або электроннай заявы. У выпадку адклікання заяўнікам свайго звароту арганізацыя, індывідуальны прадпрымальнік спыняюць разгляд такога звароту па сутнасці без апавяшчэння аб гэтым заяўніка. Заяўніку вяртаюцца арыгіналы дакументаў, прыкладзеных да звароту».

 

У артыкуле 17 у пункце 1: з часткі першай словы «арганізацыі, індывідуальнага прадпрымальніка» выключыць; у частцы чацвёртай: пасля слова «разгляду» дапоўніць частку словамі «заўваг і (або) прапаноў, унесеных у кнігу заўваг і прапаноў індывідуальнага прадпрымальніка, а таксама»; слова «адсутным» замяніць словамі «якія адсутнічаюць»; частку першую пункта 2 пасля слова «адпаведнае» дапоўніць словамі «дню рэгістрацыі звароту». Частку другую пункта 1 артыкула 20 дапоўніць словамі «, а таксама на афіцыйных сайтах арганізацый у глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт». Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 01.07.2022, 2/2896 4.

 

Пункт 1 артыкула 24 выкласці ў наступнай рэдакцыі: «1. Кніга заўваг і прапаноў вядзецца ў арганізацыі, у індывідуальнага прадпрымальніка, якія рэалізуюць тавары, якія выконваюць работы, аказваюць паслугі ў сферах, што вызначаюцца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. Кніга заўваг і прапаноў таксама вядзецца ў адасобленым падраздзяленні арганізацыі, указанай у частцы першай гэтага пункта, размешчанага па-за месцам яе знаходжання, і ў месцах рэалізацыі тавараў, выканання работ, аказання паслуг арганізацыямі, індывідуальнымі прадпрымальнікамі, указанымі ў частцы першай гэтага пункта. У кнігу заўваг і прапаноў уносяцца заўвагі і (або) прапановы аб дзейнасці арганізацыі, індывідуальнага прадпрымальніка, якія рэалізуюць тавары, якія выконваюць работы, аказваюць паслугі, якасці рэалізуемых тавараў, выкананых работ, паслуг. Заўвагі і (або) прапановы, унесеныя ў кнігу заўваг і прапаноў і якія не адносяцца да дзейнасці арганізацыі, індывідуальнага прадпрымальніка, якія рэалізуюць тавары, што выконваюць работы, аказваюць паслугі, не датычацца якасці рэалізуемых тавараў, выконваемых работ, аказваемых паслуг, пакідаюцца без разгляду па сутнасці без апавяшчэння аб гэтым заяўніка».

 

Артыкул 25 «Разгляд электронных зваротаў». Электронныя звароты падаюцца ў дзяржаўныя органы і іншыя дзяржаўныя арганізацыі праз сістэму ўліку і апрацоўкі зваротаў і падлягаюць разгляду ў парадку, устаноўленым для разгляду пісьмовых зваротаў, з улікам асаблівасцей, прадугледжаных гэтым артыкулам. Прадастаўленне дзяржаўным органам і іншым дзяржаўным арганізацыям, а таксама заяўнікам доступу да сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў ажыццяўляецца бясплатна. Выкарыстанне інфармацыйных рэсурсаў (сістэм) дзяржаўных органаў і іншых дзяржаўных арганізацый у мэтах функцыянавання сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў ажыццяўляецца бясплатна. Прадастаўленне інфармацыі аб зваротах з сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў без згоды грамадзян, іх прадстаўнікоў або юрыдычных асоб, аб якіх запытваецца інфармацыя, дапускаецца для мэт разгляду зваротаў гэтых грамадзян, іх прадстаўнікоў або юрыдычных асоб вышэйстаячым арганізацыям, а таксама іншым дзяржаўным органам і іншым дзяржаўным арганізацыям у выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі. Парадак унясення дзяржаўнымі органамі і іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі інфармацыі ў сістэму ўліку і апрацоўкі зваротаў, парадак прадастаўлення дзяржаўным органам і іншым дзяржаўным арганізацыям, а таксама заяўнікам інфармацыі з гэтай сістэмы, парадак ідэнтыфікацыі (аўтарызацыі) заяўнікаў у сістэме ўліку і апрацоўкі зваротаў, іншыя пытанні, звязаныя з функцыянаваннем сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў, устанаўліваюцца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. Уладальнік сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў і яе аператар, які забяспечвае ў тым ліку тэхнічныя ўмовы для функцыянавання сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў, вызначаюцца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. Электронныя звароты павінны адпавядаць патрабаванням, устаноўленым пунктам 1, абзацамі другім–чацвёртым пункта 2 або абзацамі другім–пятым пункта 3 артыкула 12 гэтага Закона. Да электронных зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, павінны прыкладацца дакументы ў электронным выглядзе, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы. Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 01.07.2022, 2/2896 5 Сутнасць электроннага звароту не можа выкладацца праз спасылкі на інтэрнэт-рэсурсы. Тэкст звароту павінен паддавацца чытанню. Не дапускаецца ўжыванне ў зваротах нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў. Пры невыкананні патрабаванняў, устаноўленых часткамі першай-трэцяй гэтага пункта, электронны зварот можа быць пакінуты без разгляду па сутнасці ў парадку, устаноўленым пунктам 4 артыкула 15 гэтага Закона. Адказы (паведамленні) на электронныя звароты накіроўваюцца праз сістэму ўліку і апрацоўкі зваротаў, за выключэннем выпадку, прадугледжанага часткай другой гэтага пункта. На электронныя звароты даюцца пісьмовыя адказы (накіроўваюцца пісьмовыя апавяшчэнні) у выпадку, калі заяўнік у сваім электронным звароце просіць накіраваць пісьмовы адказ».

 

Артыкул 25.1 «Разгляд зваротаў, якія носяць масавы характар». Калі паступаючыя пісьмовыя і (або) электронныя звароты аналагічнага зместу ад розных заяўнікаў носяць масавы характар ​​(больш за дзесяць зваротаў), адказы на такія звароты па рашэнню кіраўніка арганізацыі або асобы , упаўнаважанага ім падпісваць ва ўстаноўленым парадку адказы на звароты, могуць размяшчацца на афіцыйным сайце арганізацыі ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт без накіравання адказаў (апавяшчэнняў) заяўнікам. Пасля размяшчэння на афіцыйным сайце арганізацыі ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт інфармацыі, прадугледжанай пунктам 1 гэтага артыкула, наступныя пісьмовыя і (або) электронныя звароты аналагічнага зместу не падлягаюць разгляду і адказы (паведамлення) на іх заяўнікам не накіроўваюцца».