Агульныя навіны

Пі­лі­паў­скія ­вя­чор­кі­—­важ­ная­ част­ка як­ по­бы­та­вай,­ так ­і­ ду­хоў­най­ куль­ту­ры прод­каў.­ 9­ снеж­ня 2020­ го­да­ су­пра­цоўні­кі­ Даў­гаў­піл­ска­га­ Цэнт­ра­ бе­ла­рус­кай куль­ту­ры­ зна­ё­мі­лі­ ўсіх зацікаўленых у­ фар­ма­це­ ан­лайн ­ з­ ад­мет­нымі тра­ды­цы­ямі беларускіх піліпаўскіх вячорак­....

Чытаць далей

У Самары адбыўся XVI Міжнародны беларускі дзіцяча-юнацкі фестываль-конкурс мастацтваў «Беларусь - мая песня!»   Гэты творчы форум набыў статус штогадовага і стаў адным з самых значных культурных мерапрыемстваў, якія прадстаўляюць самабытную беларускую культуру...

Чытаць далей

Песні з рэпертуару ансамбля народнай музыкі «Бяседа» выконваюць не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі. Шырокай аўдыторыі знаёмы і сталі папулярнымі апрацоўкі беларускіх народных песень і...

Чытаць далей

У верасні 2020 г. убачылі свет новыя музычныя выданні для творчых калектываў, падрыхтаваныя Рэспубліканскім цэнтрам нацыянальных культур (далей - Цэнтр).   У зборніку «Спяваем разам з "Бяседай"» вядомы кампазітар Леанід Захлеўны, які...

Чытаць далей

6 верасня 2020 года ў г.Бялынічы Магілёўскай вобласці ў 27-ы раз прайшоў Дзень беларускага пісьменства. За гэтыя гады свята набыло агульнанацыянальны статус і стала адным з самых значных падзей у...

Чытаць далей

Салісты ансамбля ўкраінскай песні і абраду «Ватра» і іх кіраўнік Валодчанка А.Ю. удастоены I прэміі на Усеўкраінскім дыстанцыйным шматжанравым фестывалі «Перлина України» (15-16 жніўня (г. Днепр, Украіна)) і Дыстанцыйным міжнародным...

Чытаць далей

На навукова-метадычнай радзе Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур падведзены вынікі творчага конкурсу праектаў зборнікаў рэпертуарных нотных выданняў для калектываў мастацкай творчасці, у якім разглядаліся 12 работ. Зацверджаны да выдання наступныя праекты:   ...

Чытаць далей

Мікалаеўскае абласное нацыянальна-культурнае таварыства беларусаў "Голас Радзімы" (г. Мікалаеў, Украіна) віншуе з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь:   https://www.youtube.com/watch?v=AWxSs7WF5CU    ...

Чытаць далей

                    https://disk.yandex.by/d/PbI66zr-UOBdxw                       https://yadi.sk/d/PbI66zr-UOBdxw/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%2002.mp4                ...

Чытаць далей